Antagningspoäng för Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-H4121

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 13.58 0.85 99.99
Urval 2 15.90 13.58 0.85
Höstterminen år 2016 hade Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 13.58 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 89 personer till Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling vid Mittuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 14 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 13.45 0.85 99.99
Urval 2 17.20 13.45 0.85 99.99
Höstterminen år 2015 hade Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 13.45 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

109

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 109 personer till Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling vid Mittuniversitetet varav 30 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 26 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 19 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 14.70 0.45 99.99 0.00
Urval 2 16.00 14.70 0.70
Höstterminen år 2014 hade Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

116

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 116 personer till Sportteknologi - maskiningenjör inom innovativ produktutveckling vid Mittuniversitetet varav 36 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 34 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 21 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand