Antagningspoäng för Turism och destinationsutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-S4021

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.30 10.80 0.10 99.99 2.00
Urval 2 10.30 10.80 0.10 99.99 2.00
Höstterminen år 2016 hade Turism och destinationsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 10.30 i urvalsgrupp BI, 10.80 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

237

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 237 personer till Turism och destinationsutveckling vid Mittuniversitetet varav 40 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 40 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.30 9.34 0.10 99.99 3.00
Urval 2 11.40 11.60 0.20 99.99
Höstterminen år 2015 hade Turism och destinationsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.30 i urvalsgrupp BI, 9.34 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

61

Under HT2015 sökte 279 personer till Turism och destinationsutveckling vid Mittuniversitetet varav 49 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 43 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 22 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 16.00 0.10 3.00
Urval 2 10.00 17.49 0.10 99.99 3.00
För höstterminen år 2014 hade Turism och destinationsutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 16.00 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

317

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

73

Under HT2014 sökte 317 personer till Turism och destinationsutveckling vid Mittuniversitetet varav 55 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 28 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 73 personer varav 30 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand