Antagningspoäng för Webbutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2191

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.05 18.33 0.85 0.00 4.00
Urval 2 16.77 16.89 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Webbutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.05 i urvalsgrupp BI, 18.33 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1965

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

160

Under HT2020 sökte 1965 personer till Webbutveckling vid Mittuniversitetet varav 472 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 60 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 160 personer varav 68 var män och 91 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 18.00 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.88 16.98 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Webbutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1643

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

130

Under HT2019 sökte 1643 personer till Webbutveckling vid Mittuniversitetet varav 378 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 57 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 57 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.43 17.83 0.95 0.00 4.00
Urval 2 16.90 17.81 0.95 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Webbutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.43 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1134

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 1134 personer till Webbutveckling vid Mittuniversitetet varav 219 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 32 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 25 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.43 17.50 1.00 3.50
Urval 2 16.80 16.61 0.95 3.50
För höstterminen år 2017 hade Webbutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.43 i urvalsgrupp BI, 17.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1122

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 1122 personer till Webbutveckling vid Mittuniversitetet varav 251 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 38 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 42 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.62 17.13 0.85 4.00
Urval 2 16.62 17.13 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Webbutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.62 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1060

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 1060 personer till Webbutveckling vid Mittuniversitetet varav 251 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 63 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 48 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.06 17.17 0.95 4.00
Urval 2 16.92 17.46 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Webbutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.06 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1168

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 1168 personer till Webbutveckling vid Mittuniversitetet varav 245 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 56 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 45 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 50% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.63 1.00 4.00
Urval 2 15.70 16.41 0.90 3.00
För höstterminen år 2014 hade Webbutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.63 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1153

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

120

Under HT2014 sökte 1153 personer till Webbutveckling vid Mittuniversitetet varav 251 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 70 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 63 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Mittuniversitetet

Andra utbildningar i Sundsvall, Östersund, Härnösand