Antagningspoäng för Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans vid Newmaninstitutet

Programkod: NMI-PD001

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.79 13.99 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans vid Newmaninstitutet antagningspoängen 17.79 i urvalsgrupp BI, 13.99 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 30 personer till Högskoleexamen i filosofi, Halvdistans vid Newmaninstitutet varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Newmaninstitutet

Andra utbildningar i Uppsala