Antagningspoäng för Högskoleexamen i teologi, Halvdistans vid Newmaninstitutet

Programkod: NMI-PD002

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.74 18.66 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleexamen i teologi, Halvdistans vid Newmaninstitutet antagningspoängen 17.74 i urvalsgrupp BI, 18.66 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 16 personer till Högskoleexamen i teologi, Halvdistans vid Newmaninstitutet varav 0 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Newmaninstitutet

Andra utbildningar i Uppsala