Antagningspoäng för Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans vid Newmaninstitutet

Programkod: NMI-PD003

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 19.57 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.48 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans vid Newmaninstitutet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 19.57 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 26 personer till Kandidatexamen i filosofi, Halvdistans vid Newmaninstitutet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Newmaninstitutet

Andra utbildningar i Uppsala