Antagningspoäng för Kandidatexamen i teologi, Halvdistans vid Newmaninstitutet

Programkod: NMI-PD004

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 15.36 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatexamen i teologi, Halvdistans vid Newmaninstitutet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 15.36 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 20 personer till Kandidatexamen i teologi, Halvdistans vid Newmaninstitutet varav 7 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Newmaninstitutet

Andra utbildningar i Uppsala