Antagningspoäng för Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans vid Newmaninstitutet

Programkod: NMI-PD005

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 20.24 1.20 0.00 0.00
Urval 2 15.34 20.24 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans vid Newmaninstitutet antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 20.24 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 32 personer till Kandidatexamen med filosofi som huvudområde, Halvdistans vid Newmaninstitutet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Newmaninstitutet

Andra utbildningar i Uppsala