Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19412

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik på Örebro universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 44 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik vid Örebro universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.92 15.40 0.65 99.99
Urval 2 18.69 15.40 0.70 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik vid Örebro universitet antagningspoängen 12.92 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 50 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik vid Örebro universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 8 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 18.71 1.15
Urval 2 18.71 1.15
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik på Örebro universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 18.71 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 57 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Idrott och hälsa, Matematik vid Örebro universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro