Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Kör vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19403

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Kör på Örebro universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Kör vid Örebro universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro