Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Matematik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19528

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Matematik på Örebro universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Matematik vid Örebro universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 16.70 1.45
Urval 2 16.70
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Matematik på Örebro universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Matematik vid Örebro universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Matematik på Örebro universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Musik, Matematik vid Örebro universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro