Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Rytmik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19405

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 3.00
Urval 2 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Rytmik vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik Rytmik vid Örebro universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro