Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19417

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.42 13.72 0.40 0.00
Urval 2 15.14 13.80 0.40
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 14.42 i urvalsgrupp BI, 13.72 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

22

Under HT2017 sökte 144 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska vid Örebro universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.15 14.65 0.35 3.00
Urval 2 16.20 17.10 0.35 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 15.15 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

22

Under HT2016 sökte 215 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska vid Örebro universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 7 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 16.16 0.35 4.00
Urval 2 15.30 13.50 0.45 2.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 14.70 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 200 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska vid Örebro universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 8 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 16.33 0.60 0.00
Urval 2 15.00 16.33 0.60
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska vid Örebro universitet antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 16.33 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 191 personer till Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan Svenska, Engelska vid Örebro universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro