Antagningspoäng för Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Bild och funktionsmedicin vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79409

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Bild och funktionsmedicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 15 personer till Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Bild och funktionsmedicin vid Örebro universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro