Antagningspoäng för Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Experimentell medicin vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79410

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Experimentell medicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 20 personer till Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Experimentell medicin vid Örebro universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro