Antagningspoäng för Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79411

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin på Örebro universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 0 personer till Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro