Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79419

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.82 0.70 0.00
Urval 2 13.41 14.93 0.65
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi vid Örebro universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 269 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi vid Örebro universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 5 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.27 17.05 0.75 0.00
Urval 2 18.27 14.44 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi vid Örebro universitet antagningspoängen 17.27 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 262 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi vid Örebro universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 12 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.16 0.75 0.00
Urval 2 13.42 12.62 0.55
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi vid Örebro universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.16 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 236 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi vid Örebro universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 8 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 9 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro