Antagningspoäng för Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59712

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap på Örebro universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 71 personer till Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap vid Örebro universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 9 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro