Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-29309

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.08 1.15 3.50
Urval 2 18.65 18.08 1.15 3.50
För höstterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2509

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

107

Under HT2017 sökte 2509 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 318 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 78 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 51 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.27 1.10 4.00
Urval 2 18.17 18.08 1.05 4.00
Vårterminen år 2017 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1620

Antagna urval 1

190

Antagna urval 2

130

Under VT2017 sökte 1620 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 377 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 90 var män och 100 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 67 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.74 17.77 1.10 4.00
Urval 2 19.05 17.77 1.10
För höstterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.74 i urvalsgrupp BI, 17.77 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2558

Antagna urval 1

194

Antagna urval 2

133

Under HT2016 sökte 2558 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 316 i första hand. Totalt antogs 194 personer i det första urvalet varav 98 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 133 personer varav 75 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 17.65 1.15 3.50
Urval 2 18.13 17.65 1.10 3.50
Vårterminen år 2016 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 17.65 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1754

Antagna urval 1

179

Antagna urval 2

117

Under VT2016 sökte 1754 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 429 i första hand. Totalt antogs 179 personer i det första urvalet varav 89 var män och 88 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 117 personer varav 66 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.23 1.20 4.00
Urval 2 18.75 18.00 1.20 4.00
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.23 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2668

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

105

Under HT2015 sökte 2668 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 331 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 80 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 53 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 18.41 1.10 4.00
Urval 2 18.20 17.76 1.10 4.00
Vårterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 18.41 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1778

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

95

Under VT2015 sökte 1778 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 321 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 72 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 48 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.23 18.50 1.15 0.00
Urval 2 19.20 18.50 1.10
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.23 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2787

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 2787 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 300 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 55 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 40 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 19.20 1.05 0.00
Urval 2 18.40 18.30 1.05
Vårterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1627

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

85

Under VT2014 sökte 1627 personer till Civilekonomprogrammet vid Örebro universitet varav 326 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 59 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 39 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro