Antagningspoäng för Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59609

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.51 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.55 17.51 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.51 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2020 sökte 487 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 49 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 39 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.29 17.17 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.24 17.17 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet antagningspoängen 17.29 i urvalsgrupp BI, 17.17 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

497

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 497 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 45 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 39 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.82 16.42 1.10 0.00 0.00
Urval 2 16.82 16.42 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet antagningspoängen 16.82 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

529

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 529 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 48 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 40 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 15.14 1.15 0.00
Urval 2 16.15 15.14 1.15
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 15.14 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

432

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 432 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 44 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 38 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 14.65 1.00 0.00
Urval 2 16.95 14.65 1.00
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

51

Under HT2016 sökte 344 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 58 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 49 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro