Antagningspoäng för Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59611

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 18.10 1.25 0.00
Urval 2 18.23 17.45 1.25
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

766

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 766 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 47 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 28 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 16.43 1.30 0.00
Urval 2 18.40 16.43 1.25
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 16.43 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

683

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 683 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 47 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 32 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro