Antagningspoäng för Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59611

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.39 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.38 19.81 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.39 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

600

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

53

Under HT2020 sökte 600 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 49 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 34 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 19.27 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.77 19.27 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 19.27 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

615

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 615 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 91 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 44 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 32 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.91 17.44 1.20 0.00 0.00
Urval 2 18.75 17.44 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 18.91 i urvalsgrupp BI, 17.44 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

797

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 797 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 40 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 33 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 18.10 1.25 0.00
Urval 2 18.23 17.45 1.25
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

766

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 766 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 47 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 28 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 16.43 1.30 0.00
Urval 2 18.40 16.43 1.25
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 16.43 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

683

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 683 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 47 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 32 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro