Antagningspoäng för Dataingenjörsprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59400

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 12.81 0.45 99.99
Urval 2 12.90 12.81 0.45 99.99
Höstterminen år 2016 hade Dataingenjörsprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 12.81 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

375

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

53

Under HT2016 sökte 375 personer till Dataingenjörsprogrammet vid Örebro universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 64 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 53 personer varav 51 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.30 13.13 0.60 0.00
Urval 2 13.35 11.65 0.60 99.99
För höstterminen år 2015 hade Dataingenjörsprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 12.30 i urvalsgrupp BI, 13.13 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

358

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 358 personer till Dataingenjörsprogrammet vid Örebro universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 72 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 63 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 11.63 0.55 99.99 0.00
Urval 2 13.50 11.63 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Dataingenjörsprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 11.63 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

68

Under HT2014 sökte 356 personer till Dataingenjörsprogrammet vid Örebro universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 77 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 68 personer varav 66 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro