Antagningspoäng för Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-29310

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 18.88 1.15 0.00
Urval 2 18.29 19.12 1.15
För höstterminen år 2017 hade Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2122

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 2122 personer till Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet varav 186 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 35 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 22 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.81 1.10 4.00
Urval 2 18.15 17.54 1.10 4.00
Vårterminen år 2017 hade Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.81 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1585

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 1585 personer till Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet varav 205 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 38 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 33 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.75 1.15 0.00
Urval 2 18.50 17.75 1.15
För höstterminen år 2016 hade Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2270

Antagna urval 1

97

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 2270 personer till Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet varav 214 i första hand. Totalt antogs 97 personer i det första urvalet varav 60 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 42 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.25 1.15 0.00
Urval 2 18.25 18.25 1.15
Vårterminen år 2016 hade Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.25 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1768

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

52

Under VT2016 sökte 1768 personer till Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet varav 231 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 32 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 19 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.25 18.88 1.20 0.00
Urval 2 19.25 17.80 1.20
För höstterminen år 2015 hade Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.25 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2485

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 2485 personer till Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet varav 222 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 39 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 28 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.10 1.15 0.00
Urval 2 18.25 18.10 1.15
Vårterminen år 2015 hade Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1728

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

38

Under VT2015 sökte 1728 personer till Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet varav 219 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 31 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 16 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.37 1.20 0.00
Urval 2 19.20 18.37 1.15
För höstterminen år 2014 hade Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.37 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2321

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 2321 personer till Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet varav 187 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 28 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 18 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.30 1.20 0.00
Urval 2 18.40 17.79 1.20
Vårterminen år 2014 hade Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1525

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

32

Under VT2014 sökte 1525 personer till Ekonomiprogrammet vid Örebro universitet varav 188 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 24 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro