Antagningspoäng för Filmprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19430

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 13.67 0.60 4.00
Urval 2 12.67 13.19 0.15 4.00
För höstterminen år 2017 hade Filmprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 13.67 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

576

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 576 personer till Filmprogrammet vid Örebro universitet varav 101 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 73 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 43 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.50 0.75 3.00
Urval 2 15.00 13.98 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Filmprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

704

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 704 personer till Filmprogrammet vid Örebro universitet varav 130 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 61 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 43 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 15.09 0.75 4.00
Urval 2 14.95 13.20 0.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Filmprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 15.09 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

761

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 761 personer till Filmprogrammet vid Örebro universitet varav 143 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 47 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 38 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.50 0.90 4.00
Urval 2 16.50 16.50 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Filmprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

855

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 855 personer till Filmprogrammet vid Örebro universitet varav 157 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 32 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 24 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro