Antagningspoäng för Företagssköterskeprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79402

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Företagssköterskeprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 168 personer till Företagssköterskeprogrammet vid Örebro universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 2 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 3 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro