Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19407

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.09 13.89 0.30 3.00
Urval 2 12.35 13.49 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.09 i urvalsgrupp BI, 13.89 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

859

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 859 personer till Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet varav 194 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 11 var män och 149 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 8 var män och 122 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 16.19 0.50 3.00
Urval 2 14.00 15.00 0.35 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1128

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 1128 personer till Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet varav 228 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 8 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 8 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.60 0.55 3.00
Urval 2 14.80 15.12 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1271

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 1271 personer till Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet varav 269 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 10 var män och 120 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 11 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.92 0.60 3.00
Urval 2 15.50 15.30 0.60 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1171

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2014 sökte 1171 personer till Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet varav 254 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 5 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 5 var män och 75 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro