Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59711

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.64 15.21 0.70 0.00
Urval 2 13.30 15.20 0.45
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 14.64 i urvalsgrupp BI, 15.21 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

522

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

63

Under HT2017 sökte 522 personer till Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 49 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 43 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro