Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59703

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.11 14.83 1.05
Urval 2 12.81 14.83 0.90
Under terminen HT2017 hade utbildningen Högskoleingenjör, Datateknik på Örebro universitet 15.11 i urvalsgrupp BI, 14.83 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

387

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 387 personer till Högskoleingenjör, Datateknik vid Örebro universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 47 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 42 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro