Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59706

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 14.70 0.80 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 267 personer till Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling vid Örebro universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro