Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59704

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 14.30 1.00
Urval 2 15.52 15.75 1.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Högskoleingenjör, Industriell ekonomi på Örebro universitet 16.25 i urvalsgrupp BI, 14.30 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 339 personer till Högskoleingenjör, Industriell ekonomi vid Örebro universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 22 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro