Antagningspoäng för Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59705

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.74 14.88 0.70 0.00
Urval 2 12.80 0.70
För höstterminen år 2017 hade Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet antagningspoängen 14.74 i urvalsgrupp BI, 14.88 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

307

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 307 personer till Högskoleingenjör, Maskinteknik vid Örebro universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 33 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 30 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro