Antagningspoäng för Hotell och värdskap vid Örebro universitet

Programkod: ORU-69400

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 14.40 0.05 2.00
Urval 2 11.50 10.50 0.15 99.99 2.00
För höstterminen år 2016 hade Hotell och värdskap vid Örebro universitet antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

297

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

59

Under HT2016 sökte 297 personer till Hotell och värdskap vid Örebro universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 29 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 21 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.62 0.45 3.00
Urval 2 13.80 13.63 0.10 3.00
För höstterminen år 2015 hade Hotell och värdskap vid Örebro universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.62 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

455

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 455 personer till Hotell och värdskap vid Örebro universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 24 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 19 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.20 0.55 4.00
Urval 2 14.10 13.87 0.40 4.00
För höstterminen år 2014 hade Hotell och värdskap vid Örebro universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.20 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 451 personer till Hotell och värdskap vid Örebro universitet varav 80 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 21 var män och 67 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro