Antagningspoäng för Idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79414

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 89 personer till Idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 7 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 86 personer till Idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 135 personer till Idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 10 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 7 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 153 personer till Idrott med inriktning fysiologi och medicin vid Örebro universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro