Antagningspoäng för Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Örebro universitet

Programkod: ORU-59402

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 14.64 0.80
Urval 2 14.00 14.64 0.85
Under terminen HT2016 hade utbildningen Industriell ekonomi, högskoleingenjör på Örebro universitet 15.90 i urvalsgrupp BI, 14.64 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

353

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 353 personer till Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Örebro universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 49 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 46 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.62 16.30 0.85 0.00
Urval 2 14.50 12.31 0.60
För höstterminen år 2015 hade Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Örebro universitet antagningspoängen 15.62 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

382

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 382 personer till Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Örebro universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 51 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 41 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.70 0.80 0.00
Urval 2 15.50 12.75 0.80
För höstterminen år 2014 hade Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Örebro universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

371

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 371 personer till Industriell ekonomi, högskoleingenjör vid Örebro universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 44 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 34 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro