Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-39400

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.43 1.20 0.00 4.00
Urval 2 20.63 20.36 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.43 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

4683

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

155

Under HT2020 sökte 4683 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 586 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 71 var män och 137 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 53 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 20.26 1.20 0.00 4.00
Urval 2 20.31 20.26 1.20 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 20.26 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

4017

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

171

Under HT2019 sökte 4017 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 537 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 108 var män och 189 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 171 personer varav 68 var män och 101 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 20.21 1.25 0.00 4.00
Urval 2 20.36 20.28 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.36 i urvalsgrupp BI, 20.21 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

4857

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

162

Under HT2018 sökte 4857 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 581 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 105 var män och 191 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 162 personer varav 64 var män och 96 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.21 20.20 1.25 4.00
Urval 2 20.21 20.23 1.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.21 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4765

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

189

Under HT2017 sökte 4765 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 543 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 126 var män och 186 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 189 personer varav 82 var män och 104 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.31 20.60 1.30 4.00
Urval 2 20.39 20.70 1.30 4.00
För höstterminen år 2016 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.31 i urvalsgrupp BI, 20.60 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4860

Antagna urval 1

325

Antagna urval 2

188

Under HT2016 sökte 4860 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 551 i första hand. Totalt antogs 325 personer i det första urvalet varav 133 var män och 182 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 188 personer varav 77 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.83 1.35 4.00
Urval 2 20.50 20.85 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.83 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5155

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

191

Under HT2015 sökte 5155 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 613 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 135 var män och 176 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 191 personer varav 82 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.10 1.35 4.00
Urval 2 20.90 21.10 1.35 4.00
För höstterminen år 2014 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5415

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

164

Under HT2014 sökte 5415 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 643 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 129 var män och 169 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 164 personer varav 70 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro