Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-39400

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.50 20.83 1.35 4.00
Urval 2 20.50 20.85 1.35 4.00
För höstterminen år 2015 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.50 i urvalsgrupp BI, 20.83 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5155

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

191

Under HT2015 sökte 5155 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 613 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 135 var män och 176 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 191 personer varav 82 var män och 102 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 21.10 1.35 4.00
Urval 2 20.90 21.10 1.35 4.00
För höstterminen år 2014 hade Juristprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

5415

Antagna urval 1

300

Antagna urval 2

164

Under HT2014 sökte 5415 personer till Juristprogrammet vid Örebro universitet varav 643 i första hand. Totalt antogs 300 personer i det första urvalet varav 129 var män och 169 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 164 personer varav 70 var män och 93 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro