Antagningspoäng för Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19612

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.90 0.60 3.00
Urval 2 15.80 14.85 0.55 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

508

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 508 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.87 0.55 4.00
Urval 2 15.90 15.87 0.50 4.00
Vårterminen år 2017 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.87 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

432

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

55

Under VT2017 sökte 432 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 71 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 28 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.82 16.09 0.70 3.00
Urval 2 14.70 15.20 0.55 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

429

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 429 personer till Kandidatprogram i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 27 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 20 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro