Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19535

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 28 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne vid Örebro universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 21 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne vid Örebro universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 24 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare, grundskolans årskurs 7-9, ett undervisningsämne vid Örebro universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro