Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19536

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

12

Under HT2017 sökte 76 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne vid Örebro universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 65 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne vid Örebro universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 11 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 9 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 69 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne vid Örebro universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 13 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro