Antagningspoäng för Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-39506

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.83 1.05 4.00
Urval 2 18.75 17.70 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

3030

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 3030 personer till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet varav 481 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 29 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 26 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.10 1.05 4.00
Urval 2 18.15 17.86 1.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3038

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

95

Under HT2016 sökte 3038 personer till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet varav 460 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 33 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 22 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 19.26 1.10 4.00
Urval 2 19.52 18.97 1.10 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 19.26 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

3261

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 3261 personer till Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet varav 527 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 15 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro