Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-89301

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.39 21.88 1.70 4.00
Urval 2 21.20 21.88 1.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.39 i urvalsgrupp BI, 21.88 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3044

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under VT2016 sökte 3044 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 190 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 52 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 40 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.05 1.75 4.00
Urval 2 21.60 21.99 1.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.05 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4775

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under HT2015 sökte 4775 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 291 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 55 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 38 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 22.10 1.70 4.00
Urval 2 21.49 22.08 1.70 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2981

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under VT2015 sökte 2981 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 177 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 48 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 34 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.93 22.50 1.75 4.00
Urval 2 21.88 22.30 1.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.93 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4858

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 4858 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 302 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 40 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 32 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.20 1.70 4.00
Urval 2 21.70 22.11 1.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2790

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under VT2014 sökte 2790 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 166 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 47 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 38 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro