Antagningspoäng för Läkarprogrammet vid Örebro universitet

Programkod: ORU-89301

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.67 21.68 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.67 21.55 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.67 i urvalsgrupp BI, 21.68 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

5141

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under HT2020 sökte 5141 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 632 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 57 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 41 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.94 21.20 1.60 0.00 4.00
Urval 2 20.94 21.21 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.94 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

2808

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under VT2020 sökte 2808 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 256 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 61 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 42 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.52 21.50 1.60 0.00 4.00
Urval 2 21.40 21.50 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.52 i urvalsgrupp BI, 21.50 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

4241

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under HT2019 sökte 4241 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 473 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 53 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 36 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 21.40 1.60 0.00 4.00
Urval 2 20.78 21.40 1.60 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.83 i urvalsgrupp BI, 21.40 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

2741

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under VT2019 sökte 2741 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 239 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 51 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 37 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 21.86 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.30 21.80 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 21.86 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

4397

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under HT2018 sökte 4397 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 346 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 49 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 35 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.94 21.39 1.65 0.00 4.00
Urval 2 20.94 21.39 1.65 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 20.94 i urvalsgrupp BI, 21.39 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2894

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under VT2018 sökte 2894 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 245 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 50 var män och 81 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 36 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.56 21.80 1.70 4.00
Urval 2 21.51 21.80 1.70 4.00
För höstterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.56 i urvalsgrupp BI, 21.80 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4589

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under HT2017 sökte 4589 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 366 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 45 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 40 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.98 1.65 4.00
Urval 2 21.13 21.95 1.65 4.00
Vårterminen år 2017 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.98 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

3079

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under VT2017 sökte 3079 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 209 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 45 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 34 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.85 22.12 1.70 4.00
Urval 2 21.76 22.11 1.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.85 i urvalsgrupp BI, 22.12 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

4648

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

90

Under HT2016 sökte 4648 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 345 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 55 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 35 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.39 21.88 1.70 4.00
Urval 2 21.20 21.88 1.70 4.00
Vårterminen år 2016 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.39 i urvalsgrupp BI, 21.88 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

3044

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under VT2016 sökte 3044 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 190 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 52 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 40 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.05 1.75 4.00
Urval 2 21.60 21.99 1.70 4.00
För höstterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.05 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

4775

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

95

Under HT2015 sökte 4775 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 291 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 55 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 38 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 22.10 1.70 4.00
Urval 2 21.49 22.08 1.70 4.00
Vårterminen år 2015 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 22.10 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

2981

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under VT2015 sökte 2981 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 177 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 48 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 34 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.93 22.50 1.75 4.00
Urval 2 21.88 22.30 1.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.93 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4858

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 4858 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 302 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 40 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 32 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.80 22.20 1.70 4.00
Urval 2 21.70 22.11 1.70 4.00
Vårterminen år 2014 hade Läkarprogrammet vid Örebro universitet antagningspoängen 21.80 i urvalsgrupp BI, 22.20 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

2790

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under VT2014 sökte 2790 personer till Läkarprogrammet vid Örebro universitet varav 166 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 47 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 38 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro