Antagningspoäng för Magister i samhällsanalys vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19529

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Magister i samhällsanalys vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 45 personer till Magister i samhällsanalys vid Örebro universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 9 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 5 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro