Antagningspoäng för Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling vid Örebro universitet

Programkod: ORU-19613

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 66 personer till Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling vid Örebro universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 11 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 60 personer till Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling vid Örebro universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 11 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro