Antagningspoäng för Masterprogram i finansiell ekonomi vid Örebro universitet

Programkod: ORU-29613

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i finansiell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 110 personer till Masterprogram i finansiell ekonomi vid Örebro universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 16 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i finansiell ekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 90 personer till Masterprogram i finansiell ekonomi vid Örebro universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 7 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro