Antagningspoäng för Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Arbetsterapi vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79405

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Arbetsterapi vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 12 personer till Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Arbetsterapi vid Örebro universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Arbetsterapi vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 14 personer till Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Arbetsterapi vid Örebro universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 0 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 0 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro