Antagningspoäng för Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Hörselvetenskap vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79406

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Hörselvetenskap vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 2 personer till Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Hörselvetenskap vid Örebro universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro