Antagningspoäng för Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet

Programkod: ORU-79404

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 28 personer till Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 1 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 0 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 33 personer till Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 1 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 36 personer till Masterprogram i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter Omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 3 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 2 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro