Antagningspoäng för Masterprogram i informatik - systemvetenskap Studiegång IT i offentlig sektor och IT-projektledning vid Örebro universitet

Programkod: ORU-29506

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i informatik - systemvetenskap Studiegång IT i offentlig sektor och IT-projektledning vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 18 personer till Masterprogram i informatik - systemvetenskap Studiegång IT i offentlig sektor och IT-projektledning vid Örebro universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro