Antagningspoäng för Masterprogram i informatik - systemvetenskap Studiegång IT-projektledning och IT i offentlig sektor vid Örebro universitet

Programkod: ORU-29406

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i informatik - systemvetenskap Studiegång IT-projektledning och IT i offentlig sektor vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 43 personer till Masterprogram i informatik - systemvetenskap Studiegång IT-projektledning och IT i offentlig sektor vid Örebro universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 11 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i informatik - systemvetenskap Studiegång IT-projektledning och IT i offentlig sektor vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 28 personer till Masterprogram i informatik - systemvetenskap Studiegång IT-projektledning och IT i offentlig sektor vid Örebro universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 7 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro