Antagningspoäng för Masterprogram i musik vid Örebro universitet

Programkod: ORU-49402

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i musik vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 17 personer till Masterprogram i musik vid Örebro universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i musik vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 29 personer till Masterprogram i musik vid Örebro universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro