Antagningspoäng för Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet

Programkod: ORU-29404

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 224 personer till Masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Örebro universitet

Andra utbildningar i Örebro